ingre.se

lite om namnet Ingre...

Per Ingre
Cecilia Ingre

Jesper Ingre
Amelie Tarschys Ingre
Carl Wilhelm Ingre

Sverker Ingre

Torkel Ingre

Jorun IngrePositor

Seniorum

Invita

Namnet Ingre härrör från släktnamnet Ingri med ursprung i Dalarna. Enligt den namntradition som där gällde, och som fortfarande förekommer, sätts släktnamnet (gårdsnamnet) som ett prefix till förnamnet. Den tidigast kända Ingri är Ingri Olof Nilsson, som levde under mitten av 1700-talet. Hans son Ingri Olof Olsson gifte sig med Anna Eriksdotter och 1789 föddes deras enda barn, Ingri Brita Olsdotter. Brita ärvde gården och kom att där bo med sin familj. Familjens koppling till hustruns gård var starkare än till makens släktnamn (Hannis), varför Britas namn fördes vidare. 1872 föddes Ingri Olof Nilssons sondotters sonsons son Ingri Erik Eriksson. Samtliga ättlingar till honom har valt att anpassa det traditionella namnet till ”modern” svensk namnform. Därigenom blev det till efternamnet Ingre.

Ingri Erik Erikssons ättlingar